Turun kasarmi- ja varuskunta-alue muuttui akateemiseksi maailmaksi

VARSINAIS-SUOMI / TURKU – Kasarminkatu ja Vänrikinkatu. Eipä paljoa muuta muistuta enää nykysukupolvelle entisaikojen sotilaiden läsnäolosta. Nina Salon veistämä Lotta Svärd -patsaskin pystytettiin paljon myöhemmin kuin viimeinenkin varusmies oli jo poistunut alueelta.

Toinen patsas, Rumpalit, muistuttavat myös alueen menneisyydestä. Niilo Savian vuonna 1966 paljastettu veistos sijaitsee Tuomaanpuistossa. Patsas on pystytetty Porin rykmentin muistoksi. Tarkkasilmäinen huomaa, miten toinen rumpaleista muistuttaa 1800-luvun ja toinen 1960-luvun rumpalia.

Nykyisin Turun tuomiokirkon takamailla sijannutta aluetta hallitsee yliopisto. Nimet Educarium, Publicum, Calonia ja Arcanum viittaavat nykyaikaan ja yliopiston uudisrakennuksiin. Opiskelijat ovat vallanneet entisen Piispanpellon kasarmi- ja varuskunta-alueen. Rappeutumaan päässeet puiset kasarmirakennukset siirtyivät 1970-luvun puolivälissä yliopistolle. Tosin vain kahdeksan niistä on enää jäljellä. Alun perin rakennuksia oli peräti 52.

Koska viimeisen sotilaan saappaanjälki ikuistettiin kasarmin pihamaalle vuonna 1970, moni turkulainen muistaa vielä hyvin, millainen alue oli aikoinaan. Tietysti myös moni turkulainen nuorimies on itsekin suorittanut asepalveluksensa Porin prikaatin jalkaväkijoukoissa, joka nimestään huolimatta sijaitsi Turussa ennen Säkylän Huovinrinteelle muuttamista.

Turun kasarmialueen sotilaallinen historia alkaa jo 1800-luvulta Suomen ollessa osa Venäjän suurruhtinaskuntaa. Alue valmistui vuonna 1883 Turun Tarkk’ampujapataljoonalle. Jo sitä ennen Turussa oli Sirkkalan kasarmi, mutta uuden asevelvollisuuslain mukaan isoissa kaupungeissa piti olla riittävän suuri kasarmialue. Kaupungin laidalla entisellä Piispanpellolla oli tyhjää tilaa tuhannenkin sotilaan majoittamiselle. Tilaa jäi vielä hyvin sotilaalliselle harjoitustoiminallekin.

Kasarmialue oli venäläisten hallussa Suomen itsenäistymiseen asti. Kansalaissodan jälkeen vuonna 1918 Suomen armeija asettautui taloksi. Joukot nimettiin Porin rykmentiksi. Vuonna 1957 nimi vaihtui Porin prikaatiksi. Jalkaväkikoulutus jatkui Turun kasarmilla vuoteen 1966, kunnes Porin prikaatin toiminta siirtyi kokonaan Säkylään.

Turun varuskunta oli suurimmillaan 1930-luvulla, kun alueella palveli parisataa kantahenkilökuntaan kuuluvaa ja viitisensataa varusmiestä. Lisäksi korkean lauta-aidan takana varuskunnan alueella asui henkilökunnan perheet lapsineen.

1950-luvulta alkaen maaltamuuton takia Turkuun rakennettiin uusia asuinalueita. Kaupungin kasvaessa puolustusvoimien tilat kävivät ahtaiksi. Huovinrinteen rakentaminen alkoi 1950-luvun lopulla ja ensimmäiset Turun kasarmin varusmiehet siirtyivät sinne 1960-luvun alkuvuosina, viimeiset vuonna 1966.

Kasarmialue ei tyhjentynyt täysin, sillä se toimi Turun Ilmatorjuntapatteriston väistötilana sen ajan, kun Heikkilän kasarmia remontointiin. Puolustusvoimat poistui alueelta lopullisesti vuonna 1970.

Ennen kuin ainuttakaan uutta rakennusta oli valmistunut, ensimmäiset historian opiskelijat siirtyivät entiselle varuskunta-alueelle. 1970-luvulla ehdittiin järjestää arkkitehtikilpailu, jonka voitti arkkitehti Matti Nurmela. Huonokuntoisimmat puutalot purettiin, vain muutama jäi jäljelle, mutta tilalle tuli nykyaikaiset vaatimukset täyttävät opetustilat.

Kasvatustieteiden tiedekunta (Educarium), yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (Publicum), oikeustieteellinen tiedekunta (Calonia) ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (Arcanum) saivat uudet tilat.

TURUN KASARMI- JA VARUSKUNTA-ALUE

Osoite: Kasarminkatu, Turku.

KARTTA

Kasvatustieteiden tiedekunta (Educarium), yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (Publicum).
Oikeustieteellinen tiedekunta (Calonia).
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (Arcanum).
Monelle varttuneemmalle tuntumpi paikka.

ETUSIVU

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteistyössä

Suomi on täynnä toinen toistaan kiehtovampia tutustumiskohteita.
Salatut Museot on vieraillut lukemattomissa kotimaisissa museoissa, suurissa ja pienissä. Ja lisää kertyy. Monet ovat piilossa pölyisten teiden päässä, mutta osa löytyy ihan nurkan takaa. Tämän sivuston avulla niiden löytäminen on helpompaa.